Juridisk information

Användning av denna webbplats är föremål för efterlevnad av tillämpliga lagar och dessa allmänna villkor för åtkomst och användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa när som helst, så vi uppmanar användare att kontrollera till dem regelbundet. Denna webbplats omfattas av fransk lag. All användning av webbplatsen måste följa fransk lag och tillämpliga nationella och internationella fördrag och instrument och kommer att anses ha ägt rum på franskt territorium. All åtkomst och/eller användning av webbplatsen innebär ett uttryckligt och oreserverat godkännande av dessa allmänna användarvillkor.

ALLMÄN INFORMATION

Webbplatsen www.nergi.info ägs av:
SOFRUILEG
S.A med ett aktiekapital på 687 240 euro
45, chemin de Peyrelongue, Lieu-dit Burgon, 40300 LABATUT – Frankrike, registrerad på RCS i DAX med nummer: 393 787 452 och representeras av dess verkställande direktör, Jean-Baptiste PINEL.

Ansvarig utgivare är Verkställande direktör för SOFRUILEG, Jean-Baptiste PINEL.

WEBBHOTELL:

Webbhotell:

Monarobase, 3 avenue René Laennec, 72 000 Le Mans, Frankrike

BILDKREDIT

SOFRUILEG

DATASKYDD

I enlighet med bestämmelserna i lagen av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har den automatiserade behandlingen av personuppgifter som utförs från webbplatsen www.nergi.info varit föremål för ett positivt yttrande från Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Deklarationsnummer: n°1877371. I synnerhet informeras du om att informationen som du kommunicerar genom dina svar på formulären på webbplatsen är nödvändig för behandlingen av din förfrågan och är avsedd för SOFRUILEG, som är ansvarig för behandlingen. Du har i enlighet med dataskyddslagen rätt att få tillgång till och rätta uppgifter som rör dig genom att skriva till:

SOFRUILEG
Lieu-dit Burgon
45 chemin de Peyrelongue
40300 LABATUT – Frankrike

Om du har valt att visa ditt namn och din e-postadress, kommer denna information att lagras på SOFRUILEG-servern så länge sidan är i drift. Du kan när som helst begära radering av dessa personuppgifter. Insamling av personlig information såsom e-postadresser utan deltagarnas vetskap är förbjudet och det anges att alla som ägnar sig åt denna typ av verksamhet i strid med lagen ”Informatique et Libertés” av den 6 januari 1978 ändrad av lag av den 6 augusti 2004 kan utsättas för straffrättsliga och civilrättsliga påföljder. De insamlade uppgifterna är endast avsedda för SOFRUILEGs och dess underleverantörers eget bruk vid utövandet av deras uppdrag (bland annat värden för webbplatsen). Varje underleverantör som vid detta tillfälle tar del av dessa uppgifter kommer därför att omfattas av en konfidentiell skyldighet. I synnerhet måste hen avstå från att använda eller från att kommunicera till tredje part hela eller delar av dessa personuppgifter för egen vinning.

ANSVAR

Användningen av eller åtkomsten till denna webbplats sker helt och hållet under ditt ansvar. Företaget kan inte hållas ansvarigt för några skador och förluster, materiella och ekonomiska, direkt eller indirekt relaterade till användningen av denna webbplats. Företaget frånsäger sig allt ansvar för innehållet och felfunktion i länkar som ger åtkomst till andra webbplatser samt för eventuell skada som användningen av dessa webbplatser kan orsaka. SOFRUILEG garanterar inte att webbplatsen, dess innehåll, servrarna som ger åtkomst till den och/eller tredje parts webbplatser som är tillgängliga med hjälp av hypertextlänkar från webbplatsen, är fria från virus eller andra komponenter som kan orsaka skada på egendom eller människor. SORFUILEG garanterar inte att användningen eller resultatet av användningen av de element som är tillgängliga via webbplatsen eller tredjepartswebbplatser kommer att vara korrekt, exakt, aktuell, tillförlitlig eller av någon kvalitet. SOFRUILEG kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlust av data eller försämring relaterad till denna data. All information eller rådgivning som tillhandahålls av SOFRUILEG kan inte tolkas som någon garanti eller åtagande från SOFRUILEGs sida.

KOPIOR OCH REPRODUKTIONER

Denna webbplats regleras via franska och internationella lagar om upphovsrätt och immateriell egendom.  Alla texter, illustrationer, fotografier, planer, ritningar, animationer, videor, ljud på denna sida tillhör SOFRUILEG. Deras reproduktion och användning av tredje part är förbjuden, förutom med skriftligt tillstånd från SOFRUILEG.

HYPERTEXTLÄNKAR

SOFRUILEG godkänner vilken webbplats som helst att skapa en länk som pekar till adressen www.nergi.info efter en enkel förfrågan. Alla länkar av denna typ kommer dock att ske i enlighet med gällande lagbestämmelser. SOFRUILEG förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning och utan att behöva motivera sitt beslut, förbjuda dessa länkar. I detta fall kommer man att informera den berörda personen som har två arbetsdagar på sig att avsluta länken. SOFRUILEG frånsäger sig allt ansvar för innehållet som finns tillgängligt på andra webbplatser som det har skapat länkar till eller som kunde ha skapats utan dess vetskap. Tillgång till alla andra webbplatser som är länkade till denna webbplats sker på användarens egen risk. SOFRUILEG frånsäger sig också allt ansvar för all information som finns på tredje parts webbplatser som innehåller länkar till SOFRUILEG-webbplatsen.
NERGI® är ett varumärke som tillhör SOFRUILEG.

KAKOR OCH ANNAN INFORMATION SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT

Liksom de flesta webbplatser registrerar NERGI IP-adresser och använder kakor och relaterade teknologier som gör att vi kan känna igen dig och anpassa ditt besök, samt förse oss med information om hur våra besökare kommer åt vår webbplats. Du kan lära dig mer om vår användning av kakor och relaterad teknik nedan.

Vad är en kaka?
Kakor är textfiler som innehåller små mängder data, som laddas ner till din dator eller mobila enhet när du första gången besöker en webbplats eller mobilapplikation och som används för att känna igen din dator vid efterföljande besök på nämnda webbplats eller mobilapplikation. Kakor används i stor utsträckning för att få plattformar att fungera eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla data till plattformens sägare. Vi använder kakor för att förbättra våra besökares onlineupplevelse (till exempel genom att komma ihåg språkinställningar) och för att bättre förstå hur vår plattform används. Kakor kan till exempel berätta om du är en första besökare eller om du återvänder efter ett tidigare besök. De kan också hjälpa oss att se till att onlineannonserna du ser är relevanta för dina intressen. Det finns två kategorier av kakor:
• interna kakor, serveras direkt av NERGI på din dator eller på din mobila enhet. De används endast av NERGI för att känna igen din dator eller mobila enhet under ett efterföljande besök på vår Plattform.
• tredjepartskakor, som serveras direkt av en tjänsteleverantör på vår plattform, kan användas av tjänsteleverantören för att känna igen din dator eller mobila enhet när den besöker andra plattformar.
Användningen av tredjepartskakor är särskilt utbredd för plattformarna för analytiska eller reklamändamål. Kakor kan finnas kvar på din dator eller mobilenhet under olika tidsperioder. Vissa kakor är sk. ”sessionskakor”, vilket betyder att de bara existerar så länge din webbläsare är öppen. De raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Andra kakor är ”beständiga kakor”, vilket innebär att de inte raderas efter att du stänger din webbläsare. Vi kan använda dem för att känna igen din dator eller mobila enhet när du öppnar din webbläsare igen och surfar på nätet igen.

Hur styr eller raderar man kakor?
Du har rätt att acceptera kakor eller inte och vi förklarar nedan hur du kan utöva denna rätt. Observera dock att om du vägrar kakor kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan ställa in dina kakpreferenser genom vårt kaksamtyckesverktyg som du hittar i rubriken på webbplatsen eller genom att ändra dina webbläsarinställningar så att kakor från denna plattform inte kan placeras på din dator eller på din mobila enhet.

Håll kontakten

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev
tack