Juridiske merknader

Bruken av nettstedet forutsetter at gjeldende lover, samt disse generelle vilkårene for tilgang og bruk, overholdes. Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre sistnevnte, og oppfordrer derfor brukerne til å holde seg jevnlig oppdatert når det gjelder disse. Nettstedet er underlagt fransk lov. All bruk av nettstedet må være i samsvar med franske lover, samt gjeldende nasjonale og internasjonale dokumenter og traktater, og vil anses for å ha funnet sted på fransk territorium. All tilgang og/eller bruk av nettstedet innebærer at man uttrykkelig og uten forbehold godtar de generelle bruksvilkårene

GENERELLE OPPLYSNINGER

Nettstedet www.nergi.info er følgende selskaps eiendom:
SOFRUILEG
Aksjeselskap med kapital på 687 240 euro
Med hovedkontor i 45, chemin de Peyrelongue, Lieu-dit Burgon, 40300 LABATUT – Frankrike, registrert i RCS i DAX under nummeret: 393 787 452 og representert av sin daglige leder Jean-Baptiste PINEL.

Ansvarlig for publikasjonen er daglig leder for SOFRUILEG, dvs. Jean-Baptiste PINEL.

HÉBERGEMENT

Webhotell:

Monarobase, 3 avenue René Laennec, 72 000 Le Mans, Frankrike

FOTOKREDITTER

SOFRUILEG

PERSONVERN

I samsvar med bestemmelsene i den franske loven om databeskyttelse og personvern av 6. januar 1978 har den automatiserte behandlingen av navngitte opplysninger fra nettstedet www.nergi.info, vært gjenstand for en positiv tilbakemelding fra det franske datatilsynet (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL). Registreringsnummer: 1877371. Vi gjør spesielt oppmerksom på at de opplysningene du oppgir via nettsidenes skjemaer er nødvendige for å behandle henvendelsen din, og er rettet til SOFRUILEG, som har ansvaret for behandlingen. I samsvar med den franske loven om databeskyttelse og personvern har du innsynsrett i, samt rett til å foreta rettelser av opplysninger som gjelder deg selv, ved å henvende deg skriftlig til:

SOFRUILEG
Lieu-dit Burgon
45 chemin de Peyrelongue
40300 LABATUT – FRANCE

Hvis du har valgt å vise navnet og e-postadressen din, vil disse opplysningene oppbevares på SOFRUILEG sin server så lenge nettstedet er i drift. Du kan når som helst be om at disse personopplysningene blir slettet. Innsamling av personopplysninger som e-postadresser, uten deltakernes vitende, er forbudt, og det presiseres at den som driver denne type virksomhet i strid med loven om databeskyttelse og personvern av 6. januar 1978, endret ved lov av 6. august 2004, kan bli gjenstand for strafferettslige eller sivilrettslige sanksjoner. De innsamlede dataene skal kun brukes av SOFRUILEG selv og dets underleverandører (spesielt nettstedets webhotell) i utførelsen av sine plikter. Enhver underleverandør som i den forbindelse får kjennskap til disse dataene, vil derfor være underlagt taushetsplikt. Det betyr spesielt at de må avstå fra å benytte seg av alle, eller deler av disse opplysningene for sin egen del, eller fra å videreformidle dem til en tredjepart.

ANSVARSFORHOLD

Bruken av og tilgangen til dette nettstedet er under ditt eget hele og fulle ansvar. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap, materielle eller økonomiske, som er direkte eller indirekte knyttet til bruken av nettstedet. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar når det gjelder innhold og funksjonsforstyrrelser i lenker til andre nettsteder, samt for skadene som bruk av disse nettstedene eventuelt kan medføre. SOFRUILEG garanterer ikke at nettstedet, innholdet, serverne som gir tilgang, og/eller tredjeparters nettsider som kan nås via hypertekster på nettsidene, er fri for virus eller andre komponenter som kan forårsake skade på eiendom eller for personer. SOFRUILEG garanterer ikke at bruk eller resultatet av bruk av elementer tilgjengelige via nettstedet eller en tredjeparts nettsted, vil være riktig, presis, gunstig, pålitelig eller av noen som helst annen kvalitet. SOFRUILEG kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for tap av data eller skade knyttet til disse dataene. Informasjon eller råd gitt av SOFRUILEG kan ikke tolkes som noen som helst form for garanti eller forpliktelse fra SOFRUILEG sin side.

KOPIERING OG REPRODUKSJON

Dette nettstedet er underlagt fransk og internasjonal lovgivning når det gjelder opphavsretten. Alle tekster, illustrasjoner, fotografier, formgivning, tegninger, animasjoner, videoer og lyder på dette nettstedet er SOFRUILEG sin eiendom. Reproduksjon og bruk av en tredjepart er forbudt, uten skriftlig tillatelse fra SOFRUILEG.

HYPERTEKSTLENKER

SOFRUILEG tillater ethvert nettsted å opprette en lenke til www.nergi.info etter en enkel forespørsel på forhånd. Alle lenker av denne typen må imidlertid følge gjeldene lover og regler. SOFRUILEG forbeholder seg muligheten til når som helst, uten forvarsel og uten å måtte begrunne sin avgjørelse, å forby disse lenkene. I så tilfelle vil personen det gjelder bli informert om dette, og ha 2 virkedager på seg til å avslutte lenken. SOFRUILEG fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på de andre nettsidene det selv har opprettet lenker til, eller som kan ha blitt opprettet uten selskapets medvitende. Tilgangen til alle de andre nettsidene tilknyttet dette nettstedet, skjer på brukerens eget ansvar. SOFRUILEG fraskriver seg også ethvert ansvar for alle opplysninger som står på en tredjeparts nettsider, med lenker til SOFRUILEG sine nettsider.
NERGI® er et registrert varemerke tilhørende SOFRUILEG.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE AUTOMATISK INNSAMLEDE OPPLYSNINGER

Som de fleste andre nettsteder registrerer NERGI IP-adresser, og bruker informasjonskapsler og relaterte teknologier som gjør at vi kan gjenkjenne deg og tilpasse besøket til deg personlig, samtidig som det gir oss informasjon om hvordan de besøkende kommer til nettstedet vårt.  Du kan få ytterligere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og relaterte teknologier nedenunder.

Hva er en informasjonskapsel?
Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små mengder data, som lastes ned på datamaskinen eller mobilen din når du besøker et nettsted eller en app for første gang, og som brukes til å gjenkjenne datamaskinen eller mobilen din ved senere besøk på samme nettsted eller app. Informasjonskapsler er svært utbredt for å drive plattformer eller arbeide mer effektivt, samt for å gi plattformenes eiere diverse data. Vi brukes informasjonskapsler for å forbedre nettopplevelsen for våre besøkende (f.eks ved å huske språkvalget), og for bedre å forstå hvordan plattformen vår brukes. Informasjonskapsler kan for eksempel fortelle oss om du er førstegangsbesøkende eller om du har besøkt oss tidligere. De kan også bidra til å sørge for at den nettreklamen du får se, tilsvarer dine interesser. Det finnes to store kategorier av informasjonskapsler:
• førsteparts informasjonskapsler, som settes direkte av NERGI på datamaskinen eller mobilen din. Disse brukes kun av NERGI for å gjenkjenne datamaskinen eller mobilen din ved senere besøk på plattformen vår.
• tredjeparts informasjonskapsler, som settes direkte av en tjenesteleverandør på plattformen vår, og som kan brukes av tjenesteleverandøren for å gjenkjenne datamaskinen eller mobilen din når den besøker andre plattformer.
Bruken av tredjeparts informasjonskapsler er spesielt utbredt på plattformer for analytiske eller reklamemessige formål.
Informasjonskapslene kan bli på datamaskinen eller mobilen din i varierende tid.
Noen informasjonskapsler er «sesjonsavhengige informasjonskapsler», som betyr at de bare eksisterer så lenge nettleseren din er åpen. De slettes automatisk når du lukker nettleseren. Andre informasjonskapsler er «faste informasjonskapsler», som betyr at de ikke slettes etter at du har lukket nettleseren. Vi kan bruke disse for å gjenkjenne datamaskinen eller mobilen din når du åpner nettleseren din på nytt, og er ute og surfer på nettet igjen.

Hvordan kan man kontrollere eller slette informasjonskapsler?
Du har rett til å samtykke eller ikke til bruken av informasjonskapsler. Nedenunder forklarer vi deg hvordan du kan bruke denne retten. Du må imidlertid være klar over at dersom du ikke samtykker til bruken av informasjonskapsler, er det mulig at du ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt. Du kan foreta dine egne valg når det gjelder informasjonskapsler via vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler som du finner øverst på nettsiden, eller ved å endre nettleserens innstillinger slik at informasjonskapslene fra denne plattformen ikke kan settes på datamaskinen eller mobilen din. Følg instruksene gitt av nettleseren din for å gjøre dette (befinner seg som regel i fanene «Hjelp», «Verktøy» eller «Endre»). For mer utfyllende informasjon om informasjonskapsler, og spesielt for å se hvilke informasjonskapsler som settes på datamaskinen eller mobilen din, og hvordan du håndterer dem, vennligst se www.allaboutcookies.org og www.youronlinechoices.eu.

La oss holde kontakten

Oppgi e-posten din for å motta nyhetsbrevet vårt
takk