Juridisk meddelelse

Brugen af dette websted er betinget af, at gældende lovgivning og disse generelle adgangs- og brugsbetingelser overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre sidstnævnte til enhver tid, så vi opfordrer brugerne til at konsultere dem regelmæssigt.

Webstedet er underlagt fransk lovgivning.

Enhver brug af webstedet skal være i overensstemmelse med fransk lovgivning og gældende nationale og internationale traktater og instrumenter og vil blive anset for at have fundet sted på fransk territorium. Enhver adgang til og/eller brug af webstedet forudsætter udtrykkelig og uforbeholden accept af disse generelle betingelser for brug.

GENERELLE OPLYSNINGER

Webstedet www.nergi.info tilhører:
SOFRUILEG

Et aktieselskab med en kapital på 687.240 euro, hvis hovedkontor er beliggende på 45, chemin de Peyrelongue, i Burgon, 40300 LABATUT – Frankrig, registreret i DAX’s RCS under nummer : 393 787 452 og repræsenteret af sin administrerende direktør Jean-Baptiste PINEL.

Direktøren for udgivelsen er den administrerende direktør for SOFRUILEG, Jean-Baptiste PINEL.

HOSTING

Hosting :

Monarobase, 3 avenue René Laennec, 72 000 Le Mans, Frankrig

OPHAVSRETTIGHED BILLEDER

SOFRUILEG

DATABESKYTTELSE

I overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 6. januar 1978 om informationsteknologi, registre og frihedsrettigheder har den automatiserede behandling af personoplysninger på webstedet www.nergi.info været genstand for en positiv udtalelse fra Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Deklarationsnummer: n°1877371.

Du informeres især om, at de oplysninger, som du formidler ved at besvare formularerne på webstedet, er nødvendige for at behandle din anmodning og er bestemt for SOFRUILEG, som er ansvarlig for behandlingen.

I henhold til den franske lov om databeskyttelse har du ret til at få adgang til og berigtige oplysninger om dig ved at skrive til:

SOFRUILEG
Lieu-dit Burgon
45 chemin de Peyrelongue
40300 LABATUT – Frankrig

Hvis du har valgt at få dit navn og din e-mailadresse vist, vil disse oplysninger blive opbevaret på SOFRUILEGs server, så længe webstedet er i drift. Du kan til enhver tid anmode om sletning af disse personoplysninger. Det er forbudt at indsamle personlige oplysninger som f.eks. e-mailadresser uden deltagernes viden, og det er præciseret, at enhver, der udøver denne type aktivitet i strid med “Databeskyttelsesloven” af 6. januar 1978, som ændret ved lov af 6. august 2004, kan blive udsat for strafferetlige og civilretlige sanktioner.

De indsamlede oplysninger er udelukkende beregnet til SOFRUILEG og dens underleverandører i forbindelse med udførelsen af deres opgaver (blandt andet hostsiden). Enhver underleverandør, der i denne forbindelse kommer i kontakt med disse oplysninger, vil således være underlagt en tavshedspligt. De skal navnlig afholde sig fra at anvende alle eller dele af disse personoplysninger til egne formål eller at videregive dem til tredjemand.

ANSVARSOMRÅDER

Brugen af eller adgangen til dette websted sker på dit eget fulde ansvar. Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, materielle eller økonomiske, der direkte eller indirekte er forbundet med brugen af dette websted. Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar for indholdet og for funktionsfejl i forbindelse med links, der giver adgang til andre websteder, samt for eventuelle skader, der kan opstå som følge af brugen af disse websteder.

SOFRUILEG garanterer ikke, at webstedet, dets indhold, de servere, der giver adgang til det og/eller tredjeparts websteder, der er tilgængelige via hyperlinks fra webstedet, er fri for virus eller andre komponenter, der kan forårsage skade på varer eller personer. SORFUILEG garanterer ikke, at brugen eller resultatet af brugen af elementer, der er tilgængelige via webstedet eller tredjepartswebsteder, er korrekt, præcis, rettidig, pålidelig eller af nogen kvalitet. SOFUILEG kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller forringelse i forbindelse med disse data. Oplysninger eller råd fra SOFRUILEG skal ikke fortolkes som en garanti eller forpligtelse fra SOFRUILEGs side.

KOPIER OG REPRODUKTIONER

Dette websted er underlagt fransk og international lovgivning om ophavsret og intellektuel ejendomsret. Alle tekster, illustrationer, fotografier, kort, tegninger, animationer, videoer og lyde på dette websted er SOFRUILEGs ejendom. Det er forbudt for tredjemand at reproducere og anvende dem, medmindre SOFRUILEG har givet skriftlig tilladelse hertil.

HYPERTEKSTLINKS

SOFRUILEG giver ethvert websted tilladelse til at oprette et link til adressen www.nergi.info efter en simpel forudgående anmodning. En sådan forbindelse er dog underlagt de gældende lovbestemmelser. SOFRUILEG forbeholder sig ret til til enhver tid, uden forudgående varsel og uden at skulle begrunde sin beslutning, at forbyde sådanne links. I så fald underrettes den pågældende person herom og har to arbejdsdage til at ophæve linket. SOFRUILEG fralægger sig ethvert ansvar for indholdet på andre websteder, som SOFRUILEG har oprettet links til, eller som kan være oprettet uden SOFRUILEGs viden. Adgang til alle andre websteder, der er forbundet med dette websted, sker på brugerens eget ansvar. SOFRUILEG fralægger sig også ethvert ansvar for alle oplysninger på tredjepartswebsteder, som der er links til på SOFRUILEGs websted. NERGI® er et registreret varemærke tilhørende SOFRUILEG.

COOKIES OG ANDRE AUTOMATISK INDSAMLEDE OPLYSNINGER

Som de fleste andre websteder logger NERGI IP-adresser og bruger cookies og relaterede teknologier, der gør det muligt for os at genkende dig og tilpasse dit besøg, samtidig med at vi får oplysninger om, hvordan vores besøgende får adgang til vores websted. Du kan få mere at vide om vores brug af cookies og relaterede teknologier her nedenfor.

Hvad er en cookie?
Cookies er tekstfiler, der indeholder små mængder data, som downloades til din computer eller mobilenhed, når du besøger et websted eller en mobilapplikation første gang, og som bruges til at genkende din computer ved efterfølgende besøg på det pågældende websted eller den pågældende mobilapplikation.

Cookies bruges i vid udstrækning til at få platforme til at fungere eller til at fungere mere effektivt samt til at levere data til platformsejerne. Vi bruger cookies til at forbedre vores besøgendes online-oplevelse (f.eks. ved at huske sprogpræferencer) og til bedre at forstå, hvordan vores platform bruges. Cookies kan f.eks. fortælle os, om du besøger os for første gang eller om du besøger os igen. Der er to hovedkategorier af cookies:

• Interne cookies, som formidles direkte af NERGI til din computer eller mobilenhed. De bruges udelukkende af NERGI til at genkende din computer eller mobilenhed ved et efterfølgende besøg på vores platform.

• Tredjepartscookies, som formidles direkte af en tjenesteudbyder på vores platform, kan bruges af tjenesteudbyderen til at genkende din computer eller mobilenhed, når den besøger andre platforme.

Brugen af cookies fra tredjeparter er særlig almindelig for platforme til analyse- eller reklameformål. Cookies kan forblive på din computer eller mobilenhed i varierende perioder. Nogle cookies er “midlertidige cookies”, hvilket betyder, at de kun eksisterer, så længe din webbrowser er åben. De slettes automatisk, når du forlader din webbrowser. Andre cookies er “vedvarende cookies”, hvilket betyder, at de ikke slettes, når du lukker din browser. Vi kan bruge dem til at genkende din computer eller mobilenhed, når du åbner din browser igen og surfer på nettet igen.

Hvordan kontrollerer eller sletter jeg cookies?

Du har ret til at beslutte, om du vil acceptere cookies eller ej, og vi forklarer nedenfor, hvordan du kan udøve denne ret. Bemærk dog, at hvis du afviser cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på vores websted. Du kan indstille dine cookiepræferencer via vores værktøj til godkendelse af cookies, som du finder i øverst på webstedet, eller ved at ændre dine browserindstillinger, så cookies fra denne platform ikke kan placeres på din computer eller mobilenhed. Du kan ændre indstillingerne ved at følge vejledningen i din browser (som regel under fanerne “Hjælp”, “Værktøjer” eller “Rediger”). Du kan få flere oplysninger om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies der er placeret på din computer eller mobilenhed, og hvordan du kan administrere dem, på www.allaboutcookies.org og www.youronlinechoices.eu.

Lad os holde kontakten ved lige

For at modtage vores nyhedsbrev skal du udfylde din e-mailadresse
tak